blik.co.za   gebeure   meer   +        
              |              
godsdiens: kerke, preke, teologie
Daar is min dinge wat die moderne Westerling so ‘n inspuiting van hoop gee as die begin van ‘n nuwe jaar, maar daarmee saam kom ook die vertwyfeling oor die uitdagings wat voorlê. Aan die een kant voel ek: Dis ‘n nuwe begin, ‘n nuwe kans om iets reg te kry. Aan die ander kant wonder ek: Gaan my/ons finansies uitwerk? Gaan ek regkom by my nuwe werk? Gaan ek dit hierdie keer regkry om my persoonlike doelwitte te bereik?My roeping as Christen is natuurlik primêr om soos Paulus so te lewe en op te tree (met of sonder woorde) dat mense se oë sal oopgaan en “hulle ‘n lewensomkeer kan maak, weg van die duisternis na die lig…” (Handelinge


Onlangse inskrywings

DIE NUWE LEWE IN CHRISTUS (2) – GOD SE GROOT ONTFERMING!Rom. 12:1 – “En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is.”Vergelyk ook 2 Kor. 1:3-4 – “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. In elke moeilikheid help Hy ons. Daarom kan ons ook weer ander help wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.”Wanneer Paulus hierdie beroep op ons Christene doen, weet hy presies waaroor “God


Onlangse inskrywings

Die Senaat van die APA het teen die einde van 2018 besluit om twee nuwe aanstellings te maak om die administrasie van die instelling verder te ondersteun. IT AFDELING Mnr. Paul Maré is aangestel as IT beampte van die APA en hanteer voortaan al die IT verwante administrasie van die APA. Hy het ‘n BSc in Informasietegnologie en beskik oor besondere vaardighede om die administrasie van die APA te ondersteun in die IT afdeling. Alle IT ondersteuningsnavrae van studente kan ook aan hom gerig word. Ons sê vir mnr. Maré baie welkom by die wonderlike span van die APA. Ons hoop dat sy aanstelling ons studente en dosente baie sal baat. KURRIKULUM,


Onlangse inskrywings

Met Familietyd kan jy werk met die tema dat die kerk in diens van God staan. Gebruik ’n gereedskapkis om dit te illustreer. Beskrywing en inkleurprent ingesluit. Daar is ook ’n eenvoudige vertaling uit die Nuwe Testament vir Kinders. Die preekriglyn begin met die konteks van die stad Korinte en die vrae wat die gemeente as gevolg daarvan gehad het oor ‘n wye reeks etiese en praktiese situasies. Daarna word vers vir vers deur die boodskap van die gemeente as die liggaam van Christus gewerk en die implikasies ook vir gemeentes vandag getrek. Daar word ook uitvoerig aandag aan die gawes van die Gees gegee met ‘n bespreking van verskillende sieninge daaroor deur die eeue. Klik hier om Word-aanbieding


Onlangse inskrywings