blik.co.za   gebeure   meer   +        
              |              
godsdiens: kerke, preke, teologie
Oudpres. Nelson Mandela, emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu en oudpres. FW de Klerk op laasgenoemde se 70ste verjaardagparty, Maart 2006. (FOTO: Associated Press) Oudpres. FW de Klerk in Johannesburg gebore “Wanneer ons in die lewe uitgaan om ons roeping te aanvaar en ons lewenstaak te volvoer,” skryf Frederik Willem de Klerk in die PUK-studentejaarblad van 1957 in wat beskou kan word as sy vroegste politieke geloofsbelydenis, “moet ons besef ons roeping lê dieper as slegs die beroep wat ons gekies het. “Roeping en lewenstaak sluit ook in nakoming van plig teenoor ons land en volk. Op die godsdiensterrein en die volksterrein sal
Nelson, Desmond en FW

Wys meer
Paasfees is een van die wonderlikste tye in die jaar vir ons as kinders van God. Dis ‘n tyd van diep dink en diep delf oor ons geloof en oor ‘n Wonderlike Saligmaker wat die ‘ultimate’ prys vir Sy kinders betaal het. Dis ook ‘n tyd van hoop op dit wat menslik onmoontlik was, maar wat Jesus Christus moontlik kom maak het. Skep hierdie Paasfees ‘n geleentheid vir jou kinders om hulle iets van die wonder van Paasfees te laat ervaar, en dit het niks met paaseiers en paashase te doen nie!! Ons het gaan soek na Paasfees aktiwiteit wat
Paasfees aktiwiteite

Wys meer
Twee nuwe boeke deur Chris van Wyk: “Wat glo jy?” en “Wie is God?“ Kan jou laerskoolkind antwoord as iemand vra wie God, Christus en die Gees is? Die boek “Wat glo jy?” beantwoord die mees algemeenste vrae oor God, Christus, geloof en die Gees. Elke antwoord word begrond uit die belydenisskrifte en aangevul met ‘n Bybelse verhaal of gelykenis. Dit is geskryf in samehang met “Wie is God?” wat gerig is op tieners en volwassenes. Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke sodat hulle met kinders kan gesels. “Wie is God?” is gerig op


Wys meer
Ek is in die martelkamer Van hartstog vasgekeer Ek het beheer verloor Toe oë my siel deurboor Tot binne die diepste verlange En my alleen daar los, gevange


Wys meer
Daar is 'n kritieke tekort aan leerlinge wat wiskunde en wetenskap as vak neem en boonop in dié vakke presteer. Daarom wys 'n leierskapprogram eerstehands vir tieners hoeveel deure dié vakke vir hulle kan oopmaak.


Wys meer
Dr Jan Botha van die NG Kerk Moot Vallei lees uit lees uit Psalm 121 en Psalm 139 http://www.pretoriafm.co.za/wp-content/uploads/2018/03/OO-180317.mp3 Laai af


Wys meer
Ek het ‘n DVD gekyk waarin die prediker foto’s van hedendaagse oorloë, hongersnode, aardbewings, pessiektes, ens. wys en vir die mense sê dat dit Matt. 24:4-14 vervul. Maar is dit wat Jesus in hierdie verse bedoel het? Kom ons bekyk die teks, konteks en historiese agtergrond van nader. Vals messiase en profete (v.4-5, 11) Alhoewel daar vandag nog vals messiase en profete is, het Jesus hier van die eerste eeu gepraat. Hoe weet ons dit? Volgens Luk. 21:6-7 was hierdie dinge voorlopers van die verwoesting van Jerusalem en die tempel in 70 n.C. Verder het Jesus in v.34 gesê: “hierdie
The end is near

Wys meer
JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!JESUS SE PAD NA GLORIE (DAG 28) – OORGELEWER VIR KRUISIGING (2)!(Matt. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Luk. 23:13-25)Joh. 19:9-10 – “Pilatus het weer in sy ampswoning ingegaan en vir Jesus gevra: ‘Waar kom jy vandaan?’ Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir Hom: ‘Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie?”Vergelyk ook Mark. 15:3-5 – “Die priesterhoofde het Hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het


Wys meer
Inleiding Ons weet almal wat egskeiding is. Dit is wanneer ’n man en vrou wat getroud is, besluit om te skei – dit wil sê – hul huweliksbelofte te verbreek. Hulle kan dit besluit om verskeie redes, maar die Woord is baie duidelik dat God dit verbied. Ons kon nou fokus op egskeiding en wanneer dit dan wel vir die gelowige geoorloof is en al die dinge wat die Skrif daaroor sê, maar ons gaan dit egter nie doen nie, want egskeiding is die simptoom – die uiteinde van ’n huwelik wat nie volgens die standaarde of riglyne van die


Wys meer
Here, baie dankie vir die talle voorbeelde in die Ou Testament van hoe Israel hul materiële besittings gebruik het om U te dien. Help my asseblief om die beginsels wat daarin vasgevang is met liefde en getrouheid ook in my lewe toe te pas.


Wys meer
Die Christelike kultuur neem al hoe meer die tradisie van verassing aan. In hierdie boekie kyk ons in diepte na wat die Bybel oor verassing en lykverbranding sê. Ons kyk wat bely ons in die Heidelbergse Kategismus oor ons liggame, en sien wat die Bybel oor lykversorging en begrafnis sê. Laastens kyk ons na wat dit beteken dat jou liggaam ‘n tempel van die Here is. Aan die einde sal jy dié vraag kan beantwoord: Is dit reg om veras te word? Laai hierdie boekie deur Ds. Werner Brotherton oor verassing af.


Wys meer
Hallo.Hoogland 18 Maart 2018 FB


Wys meer
On Fri, Feb 23, 2018 at 2:10 PM, Gereformeerde Kerk Wonderboompoort wrote: On Tue, Feb 20, 2018 at 11:24 AM, Gereformeerde Kerk Wonderboompoort wrote: On Tue, Feb 20, 2018 at 11:24 AM, Gereformeerde Kerk Wonderboompoort wrote: On Tue, Feb 20, 2018 at 11:24 AM, Gereformeerde Kerk Wonderboompoort wrote: 2018-02-20 11:23 GMT+02:00 Gereformeerde Kerk Wonderboompoort : On Sun, Jan 28, 2018 at 6:38 AM, Gereformeerde Kerk Wonderboompoort wrote: 2017-12-30 9:07 GMT+02:00 Gereformeerde Kerk Wonderboompoort : 2017-12-22 8:38 GMT+02:00 Gereformeerde Kerk Wonderboompoort : 2017-11-12 6:18 GMT+02:00 Gereformeerde Kerk Wonderboompoort : On Mon, Sep 4, 2017 at 8:41 AM, Gereformeerde Kerk Wonderboompoort wrote:


Wys meer
Deur Ds. Karel Steyn Elke dag kry ons met beproewings te doen. Dis nie altyd ’n groot keuse of besluit nie, maar wel keuses wat vertel van Wie of wat jou lewe beheer. Dit gaan hier oor die besluit van wat jy met jou begeertes gaan doen. Hierdie keuses, of beproewings, is geleenthede waar ons geloof getoets word. Wanneer ons met beproewings te doen het, het ons ook met versoekings te doen. Versoekings is daardie geleenthede waar mens ’n keuse moet maak vir God en om God se wil uit te leef óf teen God en om jou eie kop


Wys meer
Wat die Vader vir ons almal in geestelike terme voorberei het, en dit wat ons almal in “die volheid van die tye” in en deur Jesus Christus gaan ontvang, is tans nie beskore vir die natuurlike denke om te begryp … Lees voort →


Wys meer
Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 6 April 2018. Gemeenteprofiel: Stellenberg-gemeente is ’n makrogemeente in die noordelike voorstede van Kaapstad en bedien woongebiede soos Stellenberg, Eversdal, gedeeltes van Durbanville en ook verskeie ander areas buite die tradisionele gemeentegrense van Stellenberg. Daar is ongeveer 5 500 lidmate betrokke by die gemeente en word bedien deur vyf voltydse leraars en een pastorale hulp. ’n Voltydse kinderwerker is ook in diens van die gemeente. Leraarsprofiel: • Gelegitimeerde predikant van die NG Kerkfamilie. • ’n Leraar, wat die Here liefhet, dien en ook baie lojaal is aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk. • Die breë


Wys meer
Om die nuutste Bergsig Boodskap te lees klik gerus op die skakel. BB 18 Maart 2018 The post Bergsig Boodskap 18 Maart 2018 appeared first on NG Kerk Durbanville-Bergsig.


Wys meer
Welgenoot vir 18 Maart 2018


Wys meer
Ons familie is die afgelope 2 weke gekonfronteer deur ʼn ondenkbare krisis waaroor ons glad nie beheer het nie.Dit het my oor lyding laat filosofeer – dit blý ʼn aktuele tema; ons sal dit immers nie in hierdie lewe vryspring nie.Hoekom word ons deur lyding getoets? Waar staan God in ons lyding? Waarom voel dit of smeekgebede nie beantwoord word nie – selfs al bid ons met geloof en oortuiging?Ek kon nie op ʼn enkele een van hierdie vrae ʼn menslik-aanvaarbare antwoord vind nie. Wat ek wel gevind het, is in seker opsigte tóg veel beter.Aan die begin van 2018


Wys meer
We are called to trust and believe. This is called faith and without it, you cannot please God. Do you know why it cannot please God? It brings doubt and fear into our lives. This doubt and fear, if not dealt with, will cause lovelessness, impatience and irritation. Our lives are being plagued and destroyed … Continue reading Trust, Believe? →


Wys meer
Gesprek notas opgestel deur Elzanne van der Westhuizen by die Familie-Netwerk byeenkoms gehou 23 November 2017. Vanuit “Becoming Intentionally Intergenerational” – John Roberto Learning / leer geleenthede Hoe kan leer geleenthede werklik alle generasies (ouderdomme) saam betrek eerder as wat groepe net apart leer bv. volwassenes in ‘n Bybelskool of kinders in kategese? Beginsels om →


Wys meer
Deur Lyli Dunbar | Maart 16, 2017 Ek het in die heiligdom gaan sit en bewe. Die man wat op die preekstoel gestaan ​​en uit die Woord voorgelees het, was nie my predikant nie. My predikant het geswig voor sonde. Oral rondom my was mense wat geween het hieroor. As ‘n familie in Christus, het ons gesamentlik ons ​​gebroke harte na ‘n heilige God opgehef en vasgehou aan Sy onveranderlike beloftes in ‘n tyd wanneer die sielevyand probeer het om ons uitmekaar te skeur. Die mens kan faal, maar God is getrou. Wanneer ons God nie vrees nie, stel ons


Wys meer
- waarom brand die bos, maar word nie verteer nie? Vuur! Goed of Gevaarlik? Sekerlik en beslis beide : Dink aan warmte, lig, beskerming.... maar ook skrikwekkend gevaarlik en verwoestend... dit kan jou brand en verteer! HET GOD SY VERBOND VERGEET? Die Engel van die HERE verskyn aan Moses in ’n brandende doringbos. (Sien Eksodus 3:1-6)* Dis ’n bonatuurlike ontmoetingsgebeurtenis. Wat is die agtergrond? Die volk Israel, die nageslag van Abraham, Isak en Jakob is in ’n groot krisis. Die krisis gaan nie bloot daaroor dat hulle swaarkry en dwangarbeid moet verrig nie, die krisis is ook nie net die


Wys meer
Beste Kollegas Hierdie week was die Algemene Sinodale Vergadering by Emseni, Kemptonpark gehou. Daar is oor heelwat sake van belang gesels, soos onder andere die talle berigte van korrupsie, magsmisbruik, swak bestuur deur die regering, morele verval uit verskeie oorde en die uitsprake van die Openbare Beskermer. Na aanleiding van hierdie besprekings het die Moderatuur genoodsaak gevoel om die meegaande verklaring oor gelowiges se roeping in Suid-Afrika uit te reik. U is baie welkom om dit met die res van die gelowiges in u gemeente te deel. KLIK HIER vir die verklaring van die moderamen. Groete Gustav Claassen Algemene Sekretaris


Wys meer
Orals waar Paulus en sy maters kuier, word mense se lewens verander. 1Julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie tevergeefs was nie. (1953-vertaling) Mense se lewens is handomkeer verander. Mense wat verlore was, het die lig raakgesien en is nou op die regte pad. Watter voorbeeld is dit nie vir ons nie. Ons moet ook so wees. Orals waar ons gaan, moet mense se lewens anders wees omdat ons deur hulle lewe ge-woerts het. Soos Rita: Ons is tog so geneig om groot deurbrake te soek in wat en waar die Here ons gebruik. Dis nie


Wys meer
5:27-28 Lukas verkort Markus 2:13-17 (Mat 9:9-13) se berig en beklemtoon Levi se volkome gehoorsaamheid toe Jesus hom roep – hy het alles net so gelos, opgestaan en Hom gevolg. So het die eerste vier dissipels ook op Jesus se... The post Die Evangelie volgens Lukas: Die roeping van Levi (Luk 5:27-32) – Francois Malan appeared first on www.bybelkennis.co.za.


Wys meer
Vandag se Psalm is ‘n interessante een. Psalm 107 is die laaste in die bundel van lofpsalms (103-107). Die Psalms in hierdie groep begin almal met die oproep: “Loof die Here…”. Psalm 107 spesifiek was geoogmerk om gebruik te word as ‘n dankoffer-psalm. Dit beteken dat die Psalm voorgelees is met die samekoms van die Israeliete met die doel om waarlik dankbaarheid in hulle harte te wek wanneer hulle dankoffers bring. Die Psalm noem ‘n rits wonderdade van die Here op en dit sou noodwendig jou geheue terugneem na die verlede waar die Here ook aan jóú goed gedoen het.


Wys meer
Die verhaal van die Leviet en sy byvrou is op soveel vlakke ‘n gruwelike verhaal. Daar is niemand wat reg optree in dié verhaal nie. Die byvrou was ontrou. Al die mans van Gibea wou die Leviet sodomiseer. Die ou man bied sy dogter vir hulle aan. Die Leviet laat sy byvrou in die steek. Die manne van Gibea verkrag uiteindelik die vrou tot sy dood is. Net die ou man se gasvryheid het enige meriete, maar gegewe die uitkoms van die verhaal is dit ‘n skrale troos. Die skrywer verklaar dit met sy stelling dat: “Toe die volgende gebeurtenis


Wys meer
MRP en Travelstart gee ‘n fantastiese vakansie weg! Dit sluit vlugte, akkommodasie, sakgeld en R8000 se MRP klere geskenkbewyse in! Om in te skryf, volg die skakel hieronder. KLIEK HIER EN SKRYF GOU IN: Ja, ek wil ‘n R50 000 vakansie wen! NB – hierdie kompetisie is onafhanklik van INTIEM en wenners sal direk deur MRP gekontak word. Sterkte!!!


Wys meer
Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in (Hebreërs 10:35). Een van die belangrikste aspekte van geloof is dat geloof nooit staties is nie. Dit bevat geen finale sekerheid nie; dit is nie ʼn soort besitting waaroor gelowiges beskik en wat onveranderlik bly nie. Inteendeel. Geloof is ʼn weg waarop God ons oor tyd heen dieper in sy wil inlei. Meestal is dié weg een van groeiende selfopoffering – ʼn pad waarop ons, soos die dissipels van ouds, geroep word om gedurig die aard en rigting van ons lewe te ondersoek. En om weg te


Wys meerWys meer
Preekreeks: Ruswoorde vir Lent Oordenkings: Bergkruin ervaringe Prediker: Johan Geyser


Wys meer
Kliek hier om die Welweek van 18 Maart 2018 af te laai.


Wys meer
wie kan oorvertel wat aangaan in ‘n menselewe wat homself in die heen en weer van die daaglikse begewe? onverstaanbaar onbegaanbaar is en doen en word ‘n mens swem, loop, dans ‘n siel met die wêreld bruisend buite en binne: sagte Hande aan’t werk kweek, vorm en mooi maak diep, ewig midde-in die dit en dat en hier en daar ons is en doen terwyl ons word geruisloos word ons deur ons wees wie kan ons stories oorvertel ‘n mens se lewe lees?


Wys meer
Daar is verskillende soorte paaie. Mooi,nuwe teerpaaie,lekker breed en veilig; ouer teerpaaie, smaller; nog ouer teerpaaie vol gate en slote; goeie geskraapte grondpaaie en van sleg tot baie slegte grondpaaie. Op my lewenspad tot nou toe het ek ‘n smakie van elke soort pad gehad. Van nuwe teerpaaie tot twee-spoor bergpaaie vol uitdagings. Dit het my ervaring gegee van hoe om te ry op alle soorte paaie. Heilige Gees as GPS Op my ouderdom het ek ook nou die voorreg om terug te kyk. “Hindsight is perfect sight.” As ek terugkyk is dit maklik om te kan sien waar ek


Wys meer
@6 Diens Skriflesing: Johannes 19 . 28-30 Tema: "Ek is dors".


Wys meer
To access this post, you must purchase Registreer vir toegang.


Wys meer
Youssef Ourahmane, the leader of a Protestant church in Algeria, has denounced the closure of his church which has been around for more than 20 years. Last November, local authorities closed the church, claiming it had been used to “illegally print Gospels and publications intended for evangelism”. He refutes the claims and said the closure was based on “false accusations”. Despite this discouraging situation he said, “We believe that God is in control. He will not allow any hair to fall, without His will, from our head.” Three other churches were also closed by police for allegedly not having state


Wys meer
The post #Oorvloedkonferensie appeared first on kalender.


Wys meer
Dit is beslis gesonder as die moontlikhede wat die kafeteria by die werk, die snoepie by die skool of enige wegneem-ete bied. En sonder twyfel goedkoper. Hoera vir die terugkeer van die regte, egte kosblik! Deur Heleen Meyer Interessant en gebalanseerd ’n Kleurvolle kosblik wat ’n verskeidenheid smake en teksture bevat, gaan beslis meer aftrek kry as ’n vaal, voorspelbare ene. Sorg dat iets uit elk van die belangrikste voedselgroepe daarin is, dan is dit klaar meer gebalanseerd as bloot ’n toebroodjie. JA vir … Kies ’n gesonde proteïen, vars vrugte en groente en onverfynde stysel. En gesonde olies, byvoorbeeld


Wys meer