blik.co.za   gebeure   meer   byvoeg  
Platforms en Merkers
Hierdie artikel is deel van 'n versameling artikels wat gehuisves word by Blik met die doel om dit digitaal te bewaar en beskikbaar te stel.
* Indeks van artikels


Nuus oor die 3e Internasionale Nederlandsdag 2005-06-09
Helene Liebenberg

Helena Liebenberg van die Huis der Nederlanden, Pinelands, Kaapstad stuur hierdie deur:


3e Internationale Dag van het Nederlands
 
Ukkel, 1 juni 2005
 

 Beste belangstellende in het Nederlands en het Afrikaans

 

Op zondag 10 juli 2005, aan de vooravond van de Vlaamse Feestdag, organiseert het IDN-Comité, een samenwerkingsverband van een aantal verenigingen en internationale instanties (*) de 3e Internationale Dag van het Nederlands, editie 2005.

 

Het academische gedeelte van de editie 2005 begint om 16.30 uur. Deze manifestatie heeft plaats in het County House of Brussels, Heldensquare, te Ukkel. HET THEMA voor deze editie is: Dialect, Taalvariant, Standaardtaal en het programma is als volgt:

-      Verwelkoming door Leo Camerlynck, mede-initiatiefnemer van de Internationale Dag van het Nederlands en Prince-lid van de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel

-           Ukkel én Brussel als locatie voor deze Dag van het Nederlands, door VGC-voorzitter Jean-Luc Vanraes

-           Een Nederlandse stem uit het Caraïbisch gebied en uit Zuidelijk Afrika

-           Een streepje muziek en poëzie uit Suriname, Aruba, de Nederlandse Antillen, Zuidelijk Afrika en Frans-Vlaanderen door Milaine Goedhuys

-           Filmpje over Frans-Vlaanderen

-           Lezing door Prof. Dr. Sera de Vriendt, uit Sint-Genesius-Rode,  over “Het Brussels, een apart geval in het Nederlandse taallandschap”

 -           Slotwoord “Nederlands Extra Muros” door Prof. Dr. Jos Wilmots, medestichter en oud-voorzitter van de Internationale Vereniging voor de Nederlandistiek (IVN) en Prince-lid van de afdeling Limburg I

-           Nog een streepje muziek en poëzie gevolgd door een receptie om 18.00 uur.

 

INSCHRIJVEN VERPLICHT! Deelnemen aan het academische deel is gratis, maar kan enkel mits tijdig in te schrijven en voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn.  Na het academische gedeelte volgt een Gulden Sporen-maal om 19.00 uur (35,00 €uro voor een viergangenmaaltijd zonder drank + verrassing). Ook hier is inschrijven uiteraard verplicht.

 Wij hopen u én uw partner daar te mogen verwelkomen. Gelieve uw komst te melden met bijgaand formulier naar Leo Camerlynck – Edouard Michielsstraat 51 – 1180 Ukkel of per e-post naar leo.camerlynck@skynet.be vóór 28 juni 2005. Zo u deelneemt aan het avondmaal, gelieve het gepaste bedrag te storten op rekening n° 436-9197321-34 ten name van Leo Camerlynck ende vermelding “IDN 2005 – Gulden Sporen-maal”.

 

 Met vriendelijke Prince-groeten

 

 

Leo CAMERLYNCK
    T.      00 32 485 630 227

E-post:  leo.camerlynck@skynet.be

 

 (*) De meewerkende verenigingen/instanties aan deze dag zijn: de Orde van den Prince Sint-Genesius-Rode – Beersel, de Academie van het Brussel, het Gemeenschapscentrum Candelaershuys,  de Stichting Zannekin, het Davidsfonds Ukkel Stalle, het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk Zuid-West-Brussel + vertegenwoordigers uit Nederland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Namibië, Indonesië, Suriname, Duitsland, Luxemburg, Polen, de Nederlandse Antillen en Aruba. Info: Leo Camerlynck: leo.camerlynck@skynet.be  of 0485 63 02 27. AANMELDINGSFORMULIER

 voor de activiteit van 10 JULI 2005 (Internationale Dag van het Nederlands)

 

Naam:

 

Voornaam:

 

Telefoon:   E-post:

 

zal deelnemen met:   (Totaal aantal personen:      )

 

aan

 

□    de Academische Zitting van 16.30 tot 18.00 uur en de receptie van 18.00 tot 19.00 uur

 

 

□   het Gulden Sporen-maal vanaf 19.00 uur en schrijf hierbij ….. x 35,00 euro =   ……. euro op rekening n° 436-9197321-34  van de Leo Camerlynck  met de vermelding “IDN 2005 – Gulden Sporen-maal”.

 

Kruis het (de) gepaste vakje(s) aan.

 

Dit formulier dient ten laatste op 28 juni 2005 bezorgd te worden aan Leo Camerlynck – Edouard Michielsstraat 51 – 1180   Ukkel

E-post:  leo.camerlynck@skynet.be

U kunt ook bellen op het n° 00 32 485 630 227 of 02 376 75 96

 


Oorspronklike Vrye Afrikaan adres: http://www.vryeafrikaan.co.za/lees.php?id=245
Artikel nagegaan:
    -