blik.co.za    blik    meer

Woorde wat in twee tale ooreenkom

Hierdie Python program vertoon woorde wat in Afrikaans en Engels voorkom. Nog Woordelyste kan met dieselfde metode gemaak word
Die 2 woordelyste is deel van Debian/Ubuntu indien myspell-af en myspell-en-gb geinstalleer is.
Die programmering kan nog eenvoudiger wees deur net 2 lyste te gebruik, maar dan sal die program lank neem om te voltooi. Die gebruik van 'n Python "dictionary" maak die program baie vinniger, soos wat Jeff Shannon hier uitwys


Afrikaans='/usr/share/myspell/dicts/af_ZA.dic'
Engels='/usr/share/myspell/dicts/en_GB.dic'

Beide=[]

AfrikaansLys=[]
for item in open(Afrikaans, 'r').readlines():
   AfrikaansLys.append(item.split('/')[0].strip())

EngelsLys=[]
for item in open(Engels, 'r').readlines():
   EngelsLys.append(item.split('/')[0].strip())

AfrikaansDict={}
for item in open(Afrikaans, 'r').readlines():
   AfrikaansDict[item.split('/')[0].strip()]=1

for item in EngelsLys:
    if AfrikaansDict.has_key(item):
        Beide.append(item)
Beide.sort()

for item in Beide:
   print item, '<br>'


Die program vertoon reg in HTML danksy quickhighlighter